Thi thử N4 合格出来る #1 語彙・文字_問題1


Vui lòng điền tên và mail ở biểu mẫu đáp án bên dưới và bấm tiếp tục/次へ để bắt đầu làm bài! Chúc bạn làm bài thật tốt! 
🚨Bạn có thể xem lại kết quả và Danh sách những bạn làm bài tại "DANH SÁCH VÀ KẾT QUẢ" ở cuối bài đăng.

Nội dung bài tập đang Load, vui lòng đợi khoảng 30 giây hoặc tải lại trang nếu chưa hiển thị bài tập nhé.

Thi thử N4 合格出来る #1 語彙・文字_問題1Biên soạn: AhoVN

Aho rất vui nếu nhận được ý kiến đóng góp của bạn👇

コメントを投稿 (0)