TÀI LIỆU TIẾNG NHẬT

 TÀI LIỆU HỌC -THI JLPT N1
1. Nihongo Soumatome N1 Bunpou 

2. Nihongo Soumatome N1 Choukai

3. Nihongo Soumatome N1 Dokkai

4. Nihongo Soumatome N1 Goi

5. Nihongo Soumatome N1 Kanji

6. Shin Kanzen Master N1 Bunpou

7. Shin Kanzen Master N1 Choukai

8. Shin Kanzen Master N1 Dokkai

9. Shin Kanzen Master N1 Goi

10. Shin Kanzen Master N1 Kanji

11. Shiken ni Deru Bunpou to Hyougen N1.N2

12. Shiken ni Deru Choukai  N1.N2

13. Shiken ni Deru Dokkai  N1.N2

14. Shiken ni deru Kanji to Goi N1 N2

 15. Drill & Drill N1 Bunpou

16. Drill & Drill N1 Choukai Dokkai (Book PDF)

17. Drill & Drill N1 Moji Goi

 18. Jitsuryoku Appu ! JLPT N1 Kiku

19. Jitsuryoku Appu ! JLPT N1 Yomu

20. Nihongo Power Drill N1 Bunpou

21. Nihongo Power Drill N1 Moji Goi

22. Pattern Betsu Tettei Drill JLPT N1

23. Speed Master N1 Dokkai

24. JLPT Goukaku Dekiru N1

25. Tanki Masuta Doriru N1

26. JLPT Moshi to Taisaku N1 

27. JLPT Kanzen Moshi N1

28. Zettai Goukaku JLPT 
Tettei Toreeningu N1 Moji Goi

29. JLPT Yosou Mondaishuu N1 (Book PDF)

  30. Pattern de Manabu JLPT N1 Moji Goi

31. JLPT Super Moshi N1

32. 20 Nichi Goukaku N1 Moji Goi Bunpou 

33. JLPT N1 2009 - 2011 

34. TRY! JLPT N1 Chinese
Mediafire | Fshare | Mega | Google

35. Mimi kara oboeru Bunpou N1 (AudioCD)
Mediafire | Fshare | Mega | Google


 TÀI LIỆU HỌC -THI JLPT N2
1. Nihongo Soumatome N2 Bunpou 
Mediafire | Fshare | Mega | Google

2. Nihongo Soumatome N2 Choukai

3. Nihongo Soumatome N2 Dokkai
4. Nihongo Soumatome N2 Goi

5. Nihongo Soumatome N2 Kanji

6. Shin Kanzen Master N2 Bunpou

7. Shin Kanzen Master N2 Choukai
Mediafire | Fshare | Mega
| Google
 
8. Shin Kanzen Master N2 Dokkai
Mediafire | Fshare | Mega
| Google

9. Shin Kanzen Master N2 Goi
Mediafire | Fshare | Mega
| Google

10. Shin Kanzen Master N2 Kanji
Mediafire | Fshare | Mega
| Google
11. Mimi kara oboeru Bunpou N2
Mediafire | Fshare | Mega | Google
12. Mimi kara oboeru Choukai N2

13. Mimi kara oboeru Goi N2

14. Speed Master Bunpou N2

15. Speed Master Choukai N2


16. Speed Master Dokkai N2

 17. Speed Master Goi N2

18. Gokaku Dekiru N2

19. Pattern-Betsu Tettei Drill N2

20. Shiken ni deru Bunpou N1 N2
21. Shiken ni deru Choukai N1 N2

22. Shiken ni deru Dokkai N1 N2
 MediafireFshare | Mega | Google

23. Shiken ni deru Moji Goi N1 N2
 MediafireFshare | Mega | Google

24. JLPT Moshi to Taisaku N2

25. JLPT Yosou Mondaishuu N2

26JLPT Kanzen Moshi N2
 MediafireFshare | Mega | Google

27.
Drill & Drill N2 Bunpou

  MediafireFshare | Mega | Google

28. Drill & Drill N2 Choukai Dokkai
  MediafireFshare | Mega | Google

29. Drill & Drill N2 Moji Goi
  MediafireFshare | Mega | Google

30. JLPT Koushiki Mondaishu N2

31. Jitsuryoku Appu ! JLPT N2 Yomu

 TÀI LIỆU HỌC -THI JLPT N3
1. Nihongo Soumatome N3 Bunpou
Google | Mediafire | Fshare | Mega

日本語総まとめ N3 文法
Google | Mediafire | Fshare | Mega

2. Nihongo Soumatome N3 Choukai
Google | Mediafire | Fshare | Mega

3. Nihongo Soumatome N3 Dokkai
Google | Mediafire | Fshare | Mega

4. Nihongo Soumatome N3 Goi
Google | Mediafire | Fshare | Mega

5. Nihongo Soumatome N3 Kanji
Google | Mediafire | Fshare | Mega

 6. Shin Kanzen Master N3 Bunpou
Google | Mediafire | Fshare | Mega

7. Shin Kanzen Master N3 Choukai
Google | Mediafire | Fshare | Mega

8. Shin Kanzen Master N3 Dokkai
Google | Mediafire | Fshare | Mega

9. Mimi kara oboeru Bunpou N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

10. Mimi kara oboeru Choukai N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

11. Mimi kara oboeru Goi N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

12  Speed Master Bunpou N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

13. Speed Master Choukai N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

14. Speed Master Dokkai N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

15. Speed Master Goi N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

 16. Goukaku Dekiru N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

17. Zettai Goukaku JLPT Kanzen Moshi N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

18. JLPT Moshi to Taisaku N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

 19. JLPT Yosou Mondaishuu N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

20. JLPT Taisaku N3 Bunpou Goi Kanji
Google | Mediafire | Fshare | Mega

21. Pattern-Betsu Tettei Drill N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

22. Japanese Language Proficiency Test Official Book N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

23. JLPT N3 Taisaku Mondai & Yoten Seiri
Google | Mediafire | Fshare | Mega

24. Try N3! Phiên bản tiếng Việt
Google | Mediafire | Fshare | Mega

25. Tanki Master Nihongo N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

26. 20 Nichi de Goukaku N3
Google | Mediafire Fshare Mega

27. 
Chokuzen Taisaku N3
Google Mediafire Fshare Mega

28. Kanji Master N3
Google | Mediafire | Fshare | Mega

 TÀI LIỆU HỌC -THI JLPT N4-N5


1. Tanki Master Drill N5
Google | Mediafire | Fshare | Mega

2. Nihongo Challenge N4-N5 Kanji
Google | Mediafire | Fshare | Mega

3. Nihongo Challenge N4 Kotoba
Google | Mediafire | Fshare | Mega

4. Nihongo Challenge N4 Bunpou to Yomu
Google | Mediafire | Fshare | Mega

5. Mimi kara Oboeru N4 Bunpou

6. Goukaku Dekiru N4・5

7. Jitsuryoku Appu ! JLPT N4 Yomu

8. JLPT Super Moshi 

9. Karari Nihongo N4 Goi

10. Try N4 Vietnamese

11. JLPT Koushiki Mondaishuu N4 
 
12. JLPT Koushiki Mondaishuu N5 


13. The Official Guide Book for JLPT N4 N5

14. Chokuzen Taisaku Moji Goi Bunpou N 4

 TÀI LIỆU MINNANO NIHONGO
1. Minna no Nihongo I&II -Honsatsu 

2. Ngữ pháp và từ vựng tiếng Việt (FPT)

3. Minna no Nihongo I&II - Bản dịch tiếng Việt 

4. Minna no Nihongo I&II - English Translations
Mediafire | Fshare

5. Minna no Nihongo I&II - Choukai (Books+AudioCDs)

6. Minna no Nihongo I&II - Hyoujun Mondaishuu

7. Minna no Nihongo I&II - Bunkei Renshuuchou

8. Minna no Nihongo I&II - Shokyuu de Yomeru Topic 25

9. Minna no Nihongo I&II - Kanji English Edition

10. Minna no Nihongo I&II - 
Kanji Eigoban Sankousatsu (Booklet)
11. Minna no Nihongo I&II - Kanji Renshuuchou
Mediafire | Fshare

12. Minna no Nihongo Yasashii Sakubun

 TÀI LIỆU GIAO TIẾP TIẾNG NHẬT
Đang cập nhật

Aho rất vui nếu nhận được ý kiến đóng góp của bạn👇

コメントを投稿 (0)