Phân biệt 見覚え và 見慣れる


見覚え và 見慣れる đều có nghĩa là NHÌN QUEN, vậy hai từ này dùng khác nhau như thế nào?


①見覚え/見覚える【みおぼえ/みおぼえる】
“Nhìn thấy quen quen” cảm giác như từng gặp trước đây. Có ký ức là đã gặp.
○そのサインに見覚えがありますか
 Anh nhìn chữ kí này có thấy quen không?
○彼の顔には見覚えがあるのだが名前を思い出せない
 Nhìn mặt anh ta thấy quen quen nhưng không thể nhớ tên được.
○その男なら見覚えている
 Nếu là người đàn ông đó thì nhìn thấy quen quen.

②見慣れる/見馴れる【みなれる】
Nhìn suốt, thấy nhiều rồi nên “nhìn (thấy) quen thuộc”, quen mắt, thân thuộc.
見慣れない
 Gương mặt không quen.
○こういう光景は子供のときから見慣れている
 Cảnh vật như này tôi đã nhìn quen thuộc từ thời con nít rồi.
><見慣れない人: người không quen

ソース:AhoVN

コメントを投稿

Japanese