Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2022

Trắc Nghiệm Đọc Hiểu N1 21|Có giải thích Dịch bài

TRẮC NGHIỆM 最近、紙媒体の情報が電子化されるという動きが広がっている。手紙や本、申込書やカルテ、航空券やコンサートのチケットなど、さまざまなものが電子化され、コンピューターの画面あるいは画像データに取って代わられた。 紙の使用を抑えることで、少しでも天然資源を守り、エコ社会の実現に寄与することができる。しかし、紙を減らそうとすればするほど、( A )。というのも、自然の中に生きている我々にとって、自然由来の紙媒体のほうが電子媒体よりも心地よいからだ。 BÀI DỊCH 最近、紙媒体の情報が電子化されるという動きが広がっている。 Gần đây, việc điện tử hóa thông tin lưu trữ bằng giấy đang được mở rộng. 手紙や本、申込書やカルテ、航空券やコンサートのチケットなど、さまざまなものが電子化され、コンピューターの画面あるいは画像データに取って代わられた。 Những thứ như thư từ, sách, đơn đăng kí, hồ sơ bệnh án, vé máy bay, vé xem hòa nhạc,... đều được điện tử hóa, và được thay thế bằng màn hình trên máy tính hoặc dữ liệu hình ảnh. 紙の使用を抑えることで、少しでも天然資源を守り、エコ社会の実現に寄与することができる。 Bằng việc hạn chế sử dụng giấy, tài nguyên ít nhiều được bảo vệ, đóng góp vào việc thực hiện xã hội sinh thái. しかし、紙を減らそうとすればするほど、( A )。 Thế nhưng, càng muốn giảm lượng giấy, thì sẽ làm tăng số người quyến luyến với giấy. というのも、自然の中に生きている我々にとって、自然由来の紙媒体のほうが電子媒体よりも心地よいからだ。 Lý do là vì đối với chúng ta, những người đang sống trong tự nhiên, thì việc

Giao tiếp tiếng Nhật trung cấp 07|お人好し

SCRIPT A: 土曜日、引っ越しの手伝いがあるから僕はいけないなあ。 Không biết tôi có đi được không bởi vì tôi phải giúp chuyển nhà vào thứ Bảy. B: また? お人好し なんだから。 Lại nữa à? Đúng là người nhẹ dạ mà. A: 兄は お人好し で、頼まれたらいやと言えないんですよ。 Anh trai tôi là người dễ mềm lòng nên không thể nói là không được khi được nhờ. B: 私の父もです。困りますよね。 Bố tôi cũng vậy. Thật khổ nhỉ.   TỪ VỰNG お人好し:おひとよし:Người nhẹ dạ, dễ mềm lòng

Khóa học giao tiếp tiếng Nhật Quán Dụng Ngữ

Chương trình học "Khóa học giao tiếp tiếng Nhật Quán Dụng Ngữ" do AhoVN biên soạn.  Bấm nút HỌC NGAY bên dưới để sử dụng chương trình này. HỌC NGAY

Khóa học Trọng âm từ vựng Minnano Nihongo

Chương trình học "Đọc đúng Trọng âm từ vựng Minnano Nihongo" do AhoVN biên soạn.  Bấm nút HỌC NGAY bên dưới để sử dụng chương trình này. HỌC NGAY

Khóa học Giao tiếp Minnano Nihongo

Chương trình học "Khóa học Giao tiếp Minnano Nihongo" 50 bài do AhoVN biên soạn.  Bấm nút HỌC NGAY bên dưới để sử dụng chương trình này. HỌC NGAY

Trắc nghiệm Giao tiếp tiếng Nhật thường ngày

Chương trình bài tập "Trắc nghiệm Giao tiếp tiếng Nhật thường ngày" do AhoVN biên soạn.  Bấm nút TRẮC NGHIỆM NGAY bên dưới để sử dụng chương trình này. TRẮC NGHIÊM NGAY

Khóa học Giao tiếp tiếng Nhật Sơ cấp theo Chủ đề

Chương trình học "Giao tiếp tiếng Nhật Sơ cấp theo Chủ đề" do AhoVN biên soạn.  Bấm nút HỌC NGAY bên dưới để sử dụng chương trình này. HỌC NGAY

TRẮC NGHIỆM TETTEI GOI N2 CÓ GIẢI THÍCH

Chương trình trắc nghiệm có giải thích dựa trên giáo trình 徹底語彙 N2. Bấm nút LÀM BÀI NGAY bên dưới để sử dụng chương trình này. LÀM BÀI NGAY