Skip to main content

GoukakuDekiruN1 #10Test


Comments

Popular posts from this blog

[Đang cập nhật]Đáp án đề thi JLPT N5-N1 tháng 7/2023 KÈM GIẢI THÍCH

200 MẪU CÂU HỘI THOẠI TIẾNG NHẬT TRÊN CÔNG TY

Lời mở đầu  ”Hội thoại tiếng nhật ở công ty” là Chuỗi seri về những câu hội thoại trong những tình huống cơ bản trong công ty bao gồm 5 bài, mỗi bài sẽ có khoảng 20 câu hội thoại:  Hội Thoại Tiếng Nhật Trong Buổi họp. Hội Thoại Tiếng Nhật Trong Đàm phán-thương lượng. Hội Thoại Tiếng Nhật Về những vấn đề liên quan đến Máy vi tính. Hội Thoại Tiếng Nhật Về những vấn đề trong lúc làm việc. Hội Thoại Tiếng Nhật Lúc tan ca.  Trước mỗi bài học sẽ có phần tóm tắt những từ vựng sẽ xuất hiện trong bài, được giải thích khá cụ thể.