N1QUIZ文法 一覧

Trắc nghiệm 文法N1

Post a Comment

0 Comments

Bài đăng mới nhất

読解N3 QUIZ #19

TRẮC NGHIỆM ĐỌC HIỂU N3 CÓ GIẢI THÍCH ĐỀ 19   下の文章は、留学生のヤンさんが、「最近びっくりしたこと」についてスピーチするために書いた作文です。 しゃべる自動販売機  みなさんは、自動販売機がしゃべったと聞いたら、信じられますか。ほと...

XIN HÃY ỦNG HỘ AHOVN
Hình như bạn đang sử dụng trình chặn quảng cáo??
Quảng cáo là nguồn thu duy nhất để chúng mình duy trình trang web
Nên mong bạn ủng hộ tụi mình bằng cách tắt chặn quảng cáo và tải lại trang, xin cảm ơn!
TÔI ĐÃ TẮT CHẶN QUẢNG CÁO
Powered By - AhoVN

CÂN HẾT 640 TỪ VỰNG N3 SONG NGỮ FULL VÍ DỤ