Thi thử Từ vựng hay ra trong đề thi N1 N2 (Có chứng chỉ)


Chào mừng bạn đến với Seri Thi thử Từ vựng hay ra trong đề thi N1 N2 (Có chứng chỉ) do AhoVN biên soạn với cực kỳ tối ưu:
  • Có chấm điểm và cấp chứng chỉ gửi qua mail cho bài làm đạt >90%
  • Có giải thích cụ thể cho mỗi câu hỏi sau khi làm bài.
Chúc bạn làm bài
Thi thử Từ vựng hay ra trong đề thi N1 N2 (Có chứng chỉ)
Cụm đề 1-5 Cụm đề 6-10 Cụm đề 11-15 Cụm đề 16-20
Đề 001 Đang cập nhật 1 Đang cập nhật 5 Đang cập nhật 1
Đề 002 Đang cập nhật 2 Đang cập nhật 6 Đang cập nhật 1
Đề 003 Đang cập nhật 3 Đang cập nhật 7 Đang cập nhật 1
Đề 004 Đang cập nhật 4 Đang cập nhật 8 Đang cập nhật 1

Aho rất vui nếu nhận được ý kiến đóng góp của bạn👇

コメントを投稿 (0)